Λογισμικο για Γεωργικές και Τοπογραφικές Εφαρμογές

MY LUCAS On line field data collection.

Αυτό το λογισμικό για Γεωργικές και Τοπογραφικές εφαρμογές, είναι ένα πακέτο λογισμικού που όταν εγκαθίσταται στην κατάλληλη ταμπλέτα επιτρέπει στους χρήστες να ενεργοποιήσουν τη ενσωματωμένη συσκευή GPS και κάμερα για τη συλλογή δεδομένων της εκστρατείας LUCAS 2018. Τα στοιχεία αυτά, περιλαμβάνουν τις διαδρομές του  GPS, τις γεω αναφερμένες φωτογραφίες, σχόλια που συνδέονται με αυτά, και τα σημεία, και imagettes που αντιστοιχεί σε κάθε διαδρομή ξεχωριστά.

Περιλαμβάνουν, επίσης, όλους τους ποιοτικούς και ποσοτικούς ελέγχους που  πραγματοποιήθηκαν μετά το τέλος της μέτρησης και πριν από την αναχώρηση από κάθε σημείο.

Η LAND DATA έχει ανακοινώσει σχέδια αναβάθμισης του προγράμματος MY LUCAS 2015. Η νέα έκδοση θα περιλαμβάνει τη συλλογή δεδομένων ON LINE χρησιμοποιώντας έγγραφα πεδίου. Αυτό θα καταστήσει την ανάληψη του έργου LUCAS 2018 πιο γρήγορη, αποτελεσματικότερη, πιο ακριβή και πιο εκσυγχρονισμένη. Το MY LUCAS έχει ήδη  ιστορικό επιτυχίας από τη χρήση στην εκστρατεία του 2015 στην Ελλάδα και την Ιταλία και έχει την ικανότητα να αξιοποιεί αυτά τα αποτελέσματα στο μέλλον. Η ονομασία του έργου LUCAS είναι το ακρωνύμιο της Έρευνας για την χρήση γης και την κάλυψη της περιοχής και     πραγματοποιείται σε όλες τις χώρες της ΕΕ συνήθως κάθε τρία χρόνια. Για περισσότερες λεπτομέρειες διάβασε το

MY LUCAS Product Brief

Το πρόγραμμα CUT GPX, όταν τρέχει σε έναν υπολογιστή PC, καθαρίζει και ταξινομεί τα ίχνη διαδρομών GPS του έργου LUCAS 2015  για κάθε σημείο και τα μεταφράζει σε DXF για να διευκολυνθεί η ευκολότερη πλοήγηση και ο σχεδιασμός των διαδρομών χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή PC.

Τα επεξεργασμένα αρχεία GPX μπορούν να εμφανιστούν από ταμπλέτες τύπου Android  για κάθε σημείο LUCAS. Περισσότερα θα βρείτε στο CUT GPX Product Brief

Λογισμικο για Γεωργικές και Τοπογραφικές Εφαρμογές

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, FARMER’S DIARY

Αυτό το λογισμικό για Γεωργικές και Τοπογραφικές εφαρμογές,– είναι μία εφαρμογή που τρέχει σε PC και έχει σχέση με την καλλιέργεια  αγροτικών προϊόντων. Πιο  συγκεκριμένα, με την δραστηριότητα των παραγωγών  γεωργικών προϊόντων στα πλαίσια της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καλλιέργειας. Το πρόγραμμα βοηθά τον χρήστη στην εισαγωγή και διαχείριση όλων των πληροφοριών οι οποίες σχετίζονται με την γεωργική δραστηριότητα που επιδεικνύουν οι παραγωγοί.

Το πρόγραμμα δέχεται από το πληκτρολόγιο στοιχεία όπως είδος και ποικιλία  καλλιέργειας, σπορά, και κάθε είδος εργασίας που έγινε σε κάθε αγροτεμάχιο από τον παραγωγό. Δέχεται επίσης στοιχεία πληροφοριών που αφορούν φυτοπροστασία, λίπανση, ψεκασμό και κάθε άλλο είδος φροντίδας, μεθόδους εφαρμογής, μηχανικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται και χρησιμοποιούμενο ανθρώπινο δυναμικό.

Χρησιμοποιώντας όλα τα στοιχεία  που του έχουν δοθεί, δημιουργεί αυτόματα πίνακες για το μητρώο εισροών-εκροών, φυτοπροστασίας, και ιχνηλασιμότητας φυτικής παραγωγής σε επίπεδο  αγροτεμαχίου. Συνθέτει εκθέσεις σχετικά με τις ποικιλίες,  ποσότητες, αναμενόμενους χρόνους ωρίμανσης, και πιθανούς χρόνους συγκομιδής.  Σαν αποτέλεσμα υποστηρίζει με αξιοπιστία την εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιέργειας  στον αγρό,  ενώ παράλληλα βάζει τις βάσεις πιστοποίησης.

Απευθύνεται στον παραγωγό, γεωπόνο τεχνικό σύμβουλο, και συνεταιρισμό. Περισσότερα θα βρείτε στο                                          FARMERS DIARY Product Brief

Η εφαρμογή ΜΥ GPS and Map Manager τρέχει σε ταμπλέτα* με ενσωματωμένο GPS,  κάμερα και λειτουργικό ANDROID,** και δημιουργεί ένα πολύ-εργαλείο, με τις ακόλουθες ικανότητες:

 • Προβάλει και  καταγράφει τα ίχνη του GPS σε κατάσταση service’, online, και,   οffline.
 • Παίρνει και διαχειρίζεται γεω-αναφερμένες φωτογραφίες με μαρκαρισμένα μηνύματα ,των οποίων δείχνει την θέση στα ίχνη του GPS.
 • Διαχειρίζεται τα καταγραμμένα ίχνη του των διαδρομών του GPS μαζί με τους σχετικούς χάρτες και φωτογραφίες .
 • Συλλέγει δεδομένα πεδίου με μορφή πολυγώνων, γραμμών, σημείων και κείμενο.  Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται για πιστοποίηση χαρτών, αυτοψίες και ελέγχους επαλήθευσης πεδίου. (DXF, Δασικά, Τοπογραφικά.)

Η πιστοποίηση χαρτών και oι έλεγχοι επαλήθευσης στο πεδίο γίνονται αποτελεσματικά και οικονομικά με τη μεταφορά από το γραφείο όλα των χαρτών, σημείων, και κειμένου, με τα χρώματά τους στην ταμπλέτα και στη συνέχεια στο πεδίο. Εκεί γίνεται η επεξεργασία και διόρθωση  (προσθήκη και διαγραφή) των επιλεγμένων στοιχείων. Περισσότερα θα βρείτε στο

MY GPS AND MAP MANAGER Product Brief

Το πρόγραμμα My  FOREST είναι ένα πρόγραμμα που τρέχει σε ταμπλέτα με ANDROID  λειτουργικό. Είναι αποτελεσματικό και χρήσιμο εργαλείο για αυτοψίες, επικύρωση χαρτών, ελέγχους επαλήθευσης πεδίου, διόρθωση και συλλογή δεδομένων για δασικές εφαρμογές. Περισσότερα θα βρείτε στο MY FOREST Product Brief

Το πρόγραμμα CUT MAP TILES λειτουργεί σε PC και τεμαχίζει ράστερ αρχεία εικόνων και φωτοχαρτών σε πλακίδια διαστάσεων 256 Χ 256 pixels. Τα πλακίδια αυτά ανταποκρίνονται εξαιρετικά γρήγορα  στους χειρισμούς ζουμ και παν στις ταμπλέτες και  έξυπνα τηλέφωνα. Το τρέχει σε PC με λειτουργικά συστήματα WINDOWS 7, 8 και 10. Περισσότερα στο CUT MAP TILES Product Brief

Πρόγραμμα ΜΥ ΚΤΗΜΑ. Η διαδικασία της δημιουργίας Κτηματολογικών Χαρτών περιλαμβάνει μετρήσεις πεδίου, επεξεργασία των αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων και την επικύρωση με την διενέργεια ποιοτικών ελέγχων στο πεδίο.

Οι έλεγχοι επαλήθευσης στο πεδίο γίνονται αποτελεσματικά και οικονομικά με τη μεταφορά από το γραφείο όλα των απαραιτήτων πληροφοριών (χαρτών, σημείων, text, με τα χρώματά τους) στην ταμπλέτα και στη συνέχεια στο πεδίο, όπου η επεξεργασία και διόρθωση  (προσθήκη και διαγραφή) των επιλεγμένων δεδομένων λαμβάνει χώρα. Περισσότερα στο   MY KTHMA Product Brief

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Κάθε πρόγραμμα έχει εγγύηση ενός (1) έτους κατά την διάρκεια του οποίου ο χρήστης έχει πλήρη υποστήριξη και λαμβάνει όλες τις αναβαθμήσεις δωρεάν. Η υποστήριξη περιλαμβάνει οδηγίες χρήσης, και επικοινωνία με mail, skype και τηλέφωνο.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Τα προγράμματα είναι διαθέσιμα για online πωλήσεις σύμφωνα με τους Όρους και Προυποθέσεις της ιστοσελίδας, την οποία κάθε μελλοντικός χρήστης θα πρέπει να διαβάσει και συμφωνήσει πριν κάθε αγορά.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ  ΤΗΣ LAND DATA

Η LAND DATA Ltd σε περίπτωση πώλησης προγράμματος, δεν πρόκειται να ρωτήσει και κρατήσει πληροφορίες οικονομικής φύσης από τον αγοραστή. Η εταιρεία θα φυλλάξει σε ασφαλές μέρος μόνο εκείνες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την αποστολή μελλοντικών εκδόσεων του προγράμματος στον αγοραστή, (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, email). Οποιοσδήποτε πελάτης, χρήστης, ή κάτοχος λογαριασμού με την LAND DATA μπορεί να ζητήσει την διαγραφή του ονόματός του και των λοιπών στοιχείων του από τις καταστάσει της εταιρείας. Η Πολιτική Απορρήτου μπορεί να αλλάξει κάποια στιγμή, επομένως αποτελεί καλή πρακτική να την διαβάζει όποιος πρόκειται να κάνει κάποια αγορά από την εταιρεία.

Με τα χρόνια, έχουμε αναπτύξει  λογισμικό για ένα ευρύ φάσμα έργων, όπως:

 • Σάρωση αεροφωτογραφιών και τριγωνισμό μεγάλων blocks, με αρκετές εκατοντάδες μοντέλα / εικόνες ,  ταυτόχρονα,  με αυτόματη ανίχνευση χονδροειδών σφαλμάτων..
 • Παραγωγή ορθο φωτογραφιών από δορυφορικές εικόνες,  ψηφιοποίηση και  ερμηνεία φωτογραφιών  για τον σχηματισμό βάσης δεδομένων αγροτεμαχίων (Land Parcel Information Systems), για το Υπουργείο Γεωργίας.
 • Στατιστικές έρευνες κάλυψης γης για την EUROSTAT.
 • Έλεγχοι αροτραίων εκτάσεων με Τηλεπισκόπηση, χρησιμοποιώντας δείγματα εδάφους και τεχνικές ταξινόμησης με  δορυφορικές εικόνες για το  JRC και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
 • Σύνταξη Δασικών Χαρτών με στερεοσκοπική φωτοερμηνεία και κατηγοριοποίηση  των διαφόρων πολυγώνων φυτικής κάλυψης, με  αυτοψίες πεδίου, για την ΕΚΧΑ Α.Ε.

 

Η εταιρία μας έχει παράδοση στον καινοτόμου προγραμματισμό και πιστώνεται με ορισμένες πρωτιές στον κλάδο:

 • Online διαδικασίες προσανατολισμού και συλλογή δεδομένων  αεροτριγωνισμού με αναλογικό stereo plotter 1978 , (ORIENT)
 • Αεροτριγωνισμός μεγάλων blocks, έως και 2500 μοντέλων με PC, 1982, ( PHASMA – M)
 • Ψηφιοποίηση γραμμών και εικόνων 1988, (VMAP)
 • Ταξινόμηση καλλιεργειών με δορυφορικές εικόνες SPOT  και LANDSAT  1992, (VSAT)

 

Το λογισμικό που αναπτύχθηκε για τις αυτοψίες στα πλαίσια της Σύνταξης Δασικών Χαρτών , οδήγησε στην δημιουργία του προγράμματος  MY FOREST, το οποίο τρέχει σε ταμπλέτες με λειτουργικό  ANDROID

Συνεχίστε την περιήγηση.