ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Το πρόγραμμα CUT MAP TILES προσφέρει τις ακόλουθες δυνατότητες:

 • Δημιουργεί στρώματα φωτοχάρτη σε πλακίδια, μορφής mbtiles για ταμπλέτες,  και επιτραπέζιους υπολογιστές με λειτουργικά συστήματα WINDOWS 7, 8 and 10.
 • Δημιουργεί πλακίδια διαστάσεων (256 Χ 256) pixels από το ράστερ αρχείο της  εικόνας. Αυτά τα πλακίδια έχουν την μορφή mbtiles, προσφέρουν γρήγορο ζουμ και παν σε κινητές συσκευές και επιτραπέζιους υπολογιστές.
 • Προβάλει τα αρχεία εισόδου με τα όριά τους και άλλες πληροφορίες.
 • Συγχωνεύει περισσότερα από ένα αρχείο εισόδου με διαφορετικά συστήματα προβολής  σε ένα  αρχείο.
 • Προσφέρει, προεπιλεγμένη Bilinear interpolation μέθοδο για επεξεργασία της RGΒ εικόνας.
 • Εμφανίζει τον κάναβο  του εθνικού χαρτογραφικού συστήματος συντεταγμένων,  για ανίχνευση σφαλμάτων και έλεγχο ποιότητας.
 • Είναι έξυπνα σχεδιασμένο, για ευκολία στην επιλογή της Περιοχής Ενδιαφέροντος (ΕΠΕ).
  Είναι εύκολο στην λειτουργία του προγράμματος.
 • Προσφέρει προεπιλεγμένη overlay, με ευκολία στην αλλαγή της.
 • Υποστηρίζει: TIFF, ECW, Jpeg2000, JPEG, ERDAS και άλλες 121 μορφές αρχείων.
 • Προσφέρει Graphic Interface,  και Command line.

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σε ορισμένα επαγγέλματα είναι απαραίτητο να διασταυρώσετε, ενημερώσετε, και μεταφέρετε, πληροφορίες,  από το γραφείο στο πεδίο. Αυτό έγινε αρχικά με φορητούς υπολογιστές, αλλά η τάση είναι προς την κατεύθυνση χρήσης κινητών συσκευών (ταμπλέτες, έξυπνα τηλέφωνα). Σε αντίθεση με τη δημοτικότητα που κερδίζουν  αυτές οι συσκευές, έχουν αδυναμία όταν πρόκειται να προβάλουν μεγάλα αρχεία ράστερ εικόνων.

Για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος αποτελεσματικά, τα μεγάλα ράστερ αρχεία εικόνας κόβονται σε τετραγωνικά πλακίδια, μεγέθους 256 Χ 256 pixels το καθένα.  Από την άλλη μεριά, τα επίπεδα ζουμ στοιβάζονται από το 0 (που είναι όλη η γη σε ένα πλακίδιο), σε περίπου 20.  Έτσι, η πυραμιδική αυτή προσέγγιση δημιουργεί δισεκατομμύρια πλακιδίων σε διάφορα επίπεδα ζουμ για να είναι έτοιμα για εμφάνιση.  Το αποτέλεσμα είναι μία πολύ βελτιωμένη ταχύτητα ζουμ και παν σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και κινητές συσκευές.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CUT MAP TILES

H Land Data έχει αναπτύξει την εφαρμογή CUT MAP TILES που δίνει απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα.  Οι ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ παρουσιάζουν τις προδιαγραφές του προγράμματος με συντομία.

ΑΡΧΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ.

Τα αρχεία εισόδου πρέπει να είναι του ιδίου μεγέθους να έχουν την ίδια ανάλυση και να μη παρουσιάζουν κενά. Πρόσθετα, σε διεθνή έργα  γειτονικών χωρών τα φύλα χάρτου έχουν διαφορετικά συστήματα προβολής και πρέπει οι γειτονικοί χάρτες να ταιριάζουν μεταξύ των. Το πρόγραμμα CUT MAP TILES  προβάλλει τα φύλλα χάρτου (αρχεία) στη σωστή θέση των και δημιουργεί ένα αρχείο εισόδου.

Αυτό απλοποιεί τη συγχώνευση των διαφόρων αρχείων εισόδου, ενώ διατηρεί ένα ενδελεχή έλεγχο ποιότητας. Πληροφορίες του  αρχείου εισόδου του χάρτη, όπως η ανάλυση, το σύστημα προβολής, μεταδεδομένα, αριθμός band, σημεία πεδίου ελέγχου,  στρώματα, είναι διαθέσιμες, σε διάφορα σημεία της overlay, ενώ η επιλογή περιοχής ενδιαφέροντος, (ΕΠΕ) και εντολές ζουμ και παν, είναι διαθέσιμες σε διάφορα μενού του ποντικιού. Αυτό το αρχείο εισόδου θα  μετατραπεί  σε mbtiles, για RGB και bilinear interpolation ως προεπιλεγμένες επιλογές. Το αποτέλεσμα θα αποθηκευθεί σε μία περιοχή καθορισμένη από τον χρήστη. Άλλες επιλογές περιλαμβάνουν, cubic convolution, nearest neighbor method και άλλες.

 CUT MAP TILES. ΑΡΧΕΙΑ ΕΞΟΔΟΥ.

Η Συσκευασία και ο χειρισμός αυτών των πλακιδίων είναι ένα άλλο θέμα που έχουμε εξετάσει. Είναι διαθέσιμα σε καταλόγους με βάση το επίπεδο ζουμ ή σε ένα αρχείο DB για αποδοτική χρησιμοποίηση. Υπάρχουν δύο μορφές διαθέσιμες: mbtiles, ή ανοικτός κατάλογος με τα αρχεία (ZOOM / X / Y), που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή ή  και την κινητή συσκευή.  Τέλος, για άνετη προβολή κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας η overlay μπορεί να έχει προκαθορισμένη μορφή στην αρχή.  Στη συνέχεια όμως των εργασιών μπορεί να αλλάξει μορφή από το χρήστη.

Το πρόγραμμα Cut Map Tiles είναι διαθέσιμο σε WINDOWS 7, 8 και 10.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

WINDOWS 7, 8 και 10.Στη συνέχεια  δίνονται οι διαφορές μεταξύ των προγραμμάτων CUT TILES FREE και CUT TILES.

 Χωρίς αμφιβολία, είναι τελείως απαραίτητο για σοβαρή χρήση ράστερ αρχείων.

Συνεχίστε την περιήγηση

Το παρόν υλικό είναι περιληπτικής φύσης, υπόκειται σε αλλαγές και προορίζεται για την παροχή γενικών πληροφοριών μόνο.  Λεπτομέρειες, και προδιαγραφές σχετικά με την χρήση των προγραμμάτων της  LAND DATA παρέχονται στα τεχνικά εγχειρίδια και είναι διαθέσιμα μέσω διαύλων πωλήσεων.

Copyright © September 2016  LAND DATA  Ltd.

All rights reserved.