Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της Ιστοσελίδας

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις εφαρμόζονται σε εσάς και την χρήση σας της παρούσας ιστοσελίδας. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει αυτές και συμφωνείτε μαζί τους.

Γενικά

Αυτή η ιστοσελίδα  ανήκει και λειτουργεί από τη Land Data ΕΠΕ, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες Ελληνικούς νόμους και εδρεύει στην Αθήνα, Ι.  Δροσοπούλου 26 112 57.  Αυτή η ιστοσελίδα παρέχεται «όπως είναι» και χρησιμοποιείται από εσάς με δική σας ευθύνη. Η Land Data δεν  κάνει καμία δήλωση, εγγύηση ή εγγυήσεις ότι οι πληροφορίες, και το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι χωρίς λάθη και απόλυτα ακριβείς, σε κάθε στιγμή, αν και έχουν γίνει προσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι η ιστοσελίδα είναι ενημερωμένη και δεν περιέχει λάθη ή ανακρίβειες, Η Land Data ελέγχει αυτή την ιστοσελίδα από τα γραφεία της στην Ελλάδα. Συμφωνείτε ότι όλα τα θέματα που σχετίζονται με, τη χρήση, ή αγορές μέσω της ιστοσελίδας αυτής θα διέπονται από τους Ελληνικούς νόμους, και επιπλέον τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

H Land Data μπορεί να τροποποιήσει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο, δημοσιεύοντας αναθεωρημένους Όρους και Προϋποθέσεις. Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους και Προϋποθέσεις από καιρό σε καιρό ώστε να είστε ενήμεροι για τυχόν αλλαγές.  Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα μετά την αναθεώρηση και δημοσίευση νέων Όρων και Προϋποθέσεων  θα θεωρείται ότι έχετε συμφωνήσει με αυτούς.

Τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας

Όλα τα περιεχόμενα που αποτελούν μέρος αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των κειμένων, σχεδίασης, γραφικών, σχεδίων, φωτογραφιών, e-mails, εικόνων, βίντεο, και λογισμικού, η οργάνωση και παρουσίαση των δεδομένων αυτών, υπόκεινται σε ιδιοκτησιακά δικαιώματα που προβλέπονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων  και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, πνευματικών δικαιωμάτων, και των εμπορικών σημάτων.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι το δικαίωμα ιδιοκτησίας και ο τίτλος σε τέτοια δικαιώματα θα συνεχίσει και θα παραμείνει με τη Land Data ή των δικαιοπαρόχων ή των διαδόχων των. Επιτρέπεται  να κατεβάσετε ένα μόνο αντίγραφο των περιεχομένων και να εκτυπώσετε αντίγραφα των σελίδων από αυτή την ιστοσελίδα για τη δική σας μη εμπορική και νόμιμη χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω αντίγραφα εμφανίζουν σαφώς τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Land Data. Καμία άλλη αντιγραφή αυτής της ιστοσελίδας, εν όλω ή εν μέρει, επιτρέπεται χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια της Land Data.

Η Land Data  και ορισμένα άλλα ονόματα, λέξεις, λογότυποι και  εικόνες που χρησιμοποιούνται σε αυτή την ιστοσελίδα αποτελούν ιδιοκτησία της Land Data και υπόκεινται σε δικαιώματα επί του σήματος που κατέχει η Land Data. Η χρήση οποιουδήποτε τέτοιου δικαιώματος εκτός όπως ρητώς ορίζεται από τον νόμο, αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων του ιδιοκτήτη αυτής της Ιστοσελίδας.

Σύνδεσμοι προς Τρίτους

Όλες οι άλλες ιστοσελίδες που αποτελούν μέρος αυτών των περιεχομένων, είναι ανεξάρτητες από αυτή την ιστοσελίδα και από τη Land Data που δεν έχει κανέναν έλεγχο και η οποία αποποιείται κάθε ευθύνη για αυτές τις ιστοσελίδες ή το περιεχόμενό τους. Τυχόν συναλλαγές που πραγματοποιούνται ανάμεσα σε εσάς και το τρίτο μέρος είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη και η Land Data δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλεια ή ζημία που πιθανόν προκύπτει από αυτές.

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της Ιστοσελίδας

Όροι και προϋποθέσεις για Online αγορές

Όλες οι παραγγελίες και αγορές που γίνονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας υπόκεινται στα ακόλουθα:

  • Όλες οι τιμές που αναγράφονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι σε ευρώ και όλες οι χρεώσεις θα πραγματοποιούνται σε Ευρώ.
  • Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
  • Προσθέτετε τα προγράμματα που επιθυμείτε να αγοράσετε στο καλάθι αγορών, (λεπτομέρειες παραγγελίας), συμπληρώνετε τα στοιχεία χρέωσης (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ταχυδρομική διεύθυνση), εγγράφεστε στο ενημερωτικό μας δελτίο, γίνεστε χρήστης του ιστότοπου με προσωπικό λογαριασμό για την  πρόσβαση στον οποίο απαιτείται κωδικός ασφαλείας και επιβεβαιώνετε τα στοιχεία της παραγγελίας, πριν δώσετε την εντολή της ΧΡΕΩΣΗΣ.  Όλα τα προηγούμενα στοιχεία της παραγγελίας, μπορείτε να τα εκτυπώσετε ή να τα επιβεβαιώσετε οπτικά, δείχνουν την βούλησή σας για την αγορά των προϊόντων που έχετε επιλέξει και η οποία επιβεβαιώνεται με την επιλογής της εντολής ΧΡΕΩΣΗ.  Η παραγγελία και τα στοιχεία της μαζί με την χρήση της πιστωτικής κάρτας για την εξόφληση της παραγγελίας, η λήψη (downloading) των προϊόντων και ο τρόπος εγκατάστασης των προγραμμάτων αποτελεί την σύμβαση πώλησης ανάμεσα σε εσάς  και της Land Data ΕΠΕ, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της Ιστοσελίδας και  της  Πολιτικής Απορρήτου της Land Data και υπερισχύουν από κάθε προηγούμενη συμφωνία.
  • Η Land Data διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί παραγγελίες, και να περιορίσει τις ποσότητες, που είναι διαθέσιμες προς πώληση  κατά την κρίση της.
  • Πρέπει να είστε 18 ετών ή άνω για να αγοράσετε από την ιστοσελίδα.

Πληρωμή μέ πιστωτική κάρτα

Η Land Data δεν αποθηκεύει τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας σας, για λόγους ασφαλείας και επομένως δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία της κάρτας σας, διότι η πληρωμή γίνεται σε κρυπτογραφημένη σελίδα της τράπεζας, ή του PayPal. Με την εισαγωγή των απαραίτητων στοιχείων της κάρτας, ο κάτοχος  δηλώνει  ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης της πιστωτικής κάρτας. Η Land Data  δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης πιστωτικών καρτών.

Πρέπει να είστε 18 ετών ή άνω για να αγοράσετε από την ιστοσελίδα.

Πληρωμή με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της Land Data ΕΠΕ

Πέρα από την χρησιμοποίηση της πιστωτικής κάρτας η πληρωμή της αγοράς μπορεί να πραγματοποιηθεί και με κατάθεση του αντιστοίχου ποσού της χρέωσης στον εξής τραπεζικό λογαριασμό:

Τράπεζα Eurobank Ergasias s.a.
Δικαιούχος: Land Data ΕΠΕ
ΑΦΜ: 095738434

Άμεση παράδοση των εξοφληθέντων προϊόντων στον δικαιούχο πελάτη

Αμέσως μετά την εξόφληση των αγορασθέντων προϊόντων ο πελάτης μπορεί να παραλάβει τα προϊόντα που έχει αγοράσει, επιλέγοντας την εντολή ΛΗΨΗ (DOWNLOAD) από τον προσωπικό του λογαριασμό.

Άμεση εγκατάσταση των παραληφθέντων προϊόντων στον Υπολογιστή του πελάτη

Αμέσως μετά την λήψη του προγράμματος, ακολουθεί η εγκατάστασή του στο PC  ή mobile device του  χρήστη.  Οδηγίες παρέχονται στον λογαριασμό του, ή στην συσκευασία του προϊόντος που αγόρασε.

Άδεια χρήσης των αγορασθέντων προγραμμάτων

Όταν αγοράζετε κάποιο πρόγραμμα, αγοράζετε μία  μη αποκλειστική, αμεταβίβαστη, και προσωπική, άδεια χρήσης του εν λόγω προγράμματος και των βελτιώσεών του, η οποία διαρκεί όσο και το λειτουργικό του υπολογιστή του χρήστη. Θα λάβετε δωρεάν όλες τις βελτιωμένες εκδόσεις για το πρώτο έτος.  Θα εγκαταστήσετε ένα αντίγραφο στον υπολογιστή σας και όχι σε σέρβερ.

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της Ιστοσελίδας

Επιστροφή προϊόντων, δικαίωμα υπαναχώρησης

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείτε να βρείτε τον εαυτό σας ικανοποιημένο με την αγορά σας, τότε τα στοιχεία που έχουν αγορασθεί online μπορούν να επιστραφούν εντός 14 ημερολογιακών ημερών αζημίως και αναιτίως, εφόσον το εμπόρευμα είναι στην αρχική του συσκευασία, δεν έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας και παρουσιάσετε την απόδειξη αγοράς.

Για την γρήγορη εξυπηρέτησή σας  πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ετικέτα επιστροφής που περιλαμβάνεται στην συσκευασία, όταν μας επιστρέψετε ηλεκτρονικά τα προγράμματα που αγοράσατε  στην διεύθυνση support@landdata.gr.  Η επιστροφή των χρημάτων  ολοκληρώνεται εντός 15 ημερών με ηλεκτρονική μεταφορά στον λογαριασμό σας.

Αντικατάσταση προϊόντος

Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος, εφόσον αυτό που του παραδόθηκε ήταν ελαττωματικό ή δεν αντιστοιχoύσε με το προϊόν που παρήγγειλε.  Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορείτε να το επιστρέψετε σύμφωνα με την πολιτική επιστροφής μας στην διεύθυνση  support@landdata.gr και στη συνέχεια θα χαρούμε να αντικαταστήσουμε την παραγγελία σας για σας.

Ασφάλεια συναλλαγών

Η Land Data έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα  ώστε να εξασφαλίζεται κάθε δυνατή ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Οι Όροι Χρήσης και Προϋποθέσεις Χρήσης της ιστοσελίδας και η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και την Land Data, και υπερισχύουν από κάθε προηγούμενη συμφωνία. Η χρήση λογισμικού ή υπηρεσιών που παρέχονται από τρίτους συνεπάγεται αυτομάτως την υποχρέωσή σας να τηρείτε τους πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις που εκείνοι έχουν καθορίσει.

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της Ιστοσελίδας

Δικαιώματα μεταφοράς

Δεν επιτρέπεται η ενοικίαση, η εκμίσθωση, ή η μεταφορά των δικαιωμάτων σας στο Λογισμικό, παρά μόνο όπως επιτρέπεται από την παρούσα σύμβαση. Μπορεί, ωστόσο, να μεταβιβάσετε όλα τα δικαιώματά σας της χρήσης του Λογισμικού σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο υπό την προϋπόθεση ότι θα μεταβιβάσετε επίσης αυτήν τη συμφωνία, καθώς και όλα τα άλλα λογισμικά που καλύπτονται από την  συμφωνία αυτή.

Πνευματική ιδιοκτησία

Το παρόν λογισμικό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Land Data. Προστατεύεται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων χωρών, καθώς και από τις διατάξεις διεθνών συνθηκών

Ισχύοντες νόμοι

Αυτή η συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί μόνο εγγράφως υπογεγραμμένη από εξουσιοδοτημένο στέλεχος της Land Data.  Σε καμία περίπτωση η παράλειψη ή καθυστέρηση της Land Data να ασκήσει τα νόμιμα ή συμβατικά δικαιώματά της μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά. Ακυρότητα ενός ή περισσότερων από τους όρους του παρόντος δεν επιδρά κατά κανέναν τρόπο στο κύρος των υπόλοιπων όρων αυτής. Αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Περιορισμός ευθύνης

Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας και τα περιεχόμενά της είναι με δική σας ευθύνη. Συμφωνείτε ότι σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος με τη χρήση σας, το αποτέλεσμα θα είναι να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα. Σε καμία περίπτωση η  Land Data ή  οποιοδήποτε από τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους πράκτορες και τους αντιπροσώπους της θα είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προέρχεται από τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου.

Η Land Data δεν είναι υπεύθυνη για την απώλεια, ελλιπή ή κλεμμένα μηνύματα ή e-mail, ημιτελείς  ή καθυστερημένες μεταδόσεις υπολογιστή, on-line αποτυχίες, δυσλειτουργίες ή διαταραχές ή άλλες αστοχίες προγραμμάτων, και επικοινωνιών.

Η Land Data δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές ή τυχόν ιούς που επηρεάζουν τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας ή άλλη ιδιοκτησία εξαιτίας της πρόσβασής σας ή τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή το κατέβασμα σας οποιουδήποτε υλικού, δεδομένων, κειμένου, εικόνων , βίντεο ή ήχου από αυτή την ιστοσελίδα.

Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά, απαλλάσσετε την Land Data από κάθε φύσεως ευθύνη, ζημία, δαπάνη, έξοδα, συμπεριλαμβανομένων και των δικαστικών εξόδων, και ή έμμεσα ή άμεσα συνδέονται με την επιτυχή έκβαση αυτής της συμφωνίας πέρα από το κόστος του αγορασθέντος προϊόντος.  Επιπρόσθετα, υποχρεούστε  να απαλλάσσετε την Land Data  από κάθε απαίτηση αποζημίωσης για ζημία η οποία προβάλλεται, από τρίτους και η οποία μπορεί να προκύπτει από παραβίαση έστω και ενός από τους όρους που περιέχονται στο παρόν, των επιβαλλόμενων εκ του Νόμου υποχρεώσεων για ζημίες που τυχόν προκύψουν από τέτοια χρήση.

Η Land Data δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή τυχόν ιούς που επηρεάζουν τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας εξαιτίας της πρόσβασής σας στην παρούσα ιστοσελίδα.
Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, και να απαλλάξετε την Land Data και τα στελέχη, της  από όλες τις ευθύνες, και έξοδα που προκύπτουν από τη χρήση του παρούσης ιστοσελίδας κατά το μέγιστο δυνατόν.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε την Land Data, τις θυγατρικές της και τις  συνεργαζόμενες με αυτήν  εταιρείες, όπως και κάθε ένα από τους αντίστοιχους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους πράκτορες και τους εκπροσώπους τους, (στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία),  από όλες τις αξιώσεις, την ευθύνη, απώλειες , ζημίες,  και τα έξοδα, που προκύπτουν από τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου από εσάς.

Κυρώσεις

Η Land Data διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή των υπηρεσιών της, ή την διαγραφή μελών της όταν:

  • Οι ενέργειες των χρηστών είναι αντίθετες με τους όρους χρήσης του παρόντος εγγράφου.
  • Υπάρχει αδυναμία επιβεβαίωσης των προσωπικών στοιχείων που δίδονται στην ιστοσελίδα.
  • Όταν οι κινήσεις, μέσω της ιστοσελίδας, μπορεί να έχουν νομικές κυρώσεις, ή άλλες συνέπειες σε βάρος των χρηστών της Land Data και της ιστοσελίδας.

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στον υπολογιστή (σκληρό δίσκο) του χρήστη. Έχουν σχεδιαστεί για να κρατούν ένα μικρό ποσό δεδομένων ειδικά για ένα συγκεκριμένο πελάτη και τα οποία διευκολύνουν την σύνδεση της  ιστοσελίδας με τον συγκεκριμένο χρήστη.  Επίσης τα cookies διευκολύνουν την πλοήγηση στο web για τον πελάτη αποθηκεύοντας τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, και αναζητώντας προσωπικές ρυθμίσεις.  Η Land Data χρησιμοποιεί cookies για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών.  Τα cookies αυτά δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες, δεν προκαλούν βλάβη στον υπολογιστή του πελάτη, αλλά και χωρίς αυτά ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιεί τις περισσότερες υπηρεσίες της landdata.gr

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της Ιστοσελίδας

Τερματισμός πρόσβασης στην ιστοσελίδα

Η Land Data μπορεί να τερματίσει την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα, χωρίς καμία ειδοποίηση προς εσάς ανά πάσα στιγμή, εφόσον  κρίνει ότι παραβαίνετε την ασφάλεια και την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας της.  Σε αυτή την περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που έχετε υποστεί εσείς ή οποιοσδήποτε άλλος συμμετέχει σε αυτή τη δράση.